Využívejte naplno svůj potenciál

Informace o kurzu

  • Začátek kurzu: 2020-01-09 18:00:00
  • Délka kurzu: 1:30
  • Kapacita kurzu: 1

Lektoři

  • Lektoři Zdeněk Hendrych
  • Informace a cena: 1 sezení zdarma.

Chcete se posunout, zlepšit svůj osobní nebo profesní život? Potřebujete vyřešit problém, učinit změnu, vyrovnat se s vlastními pocity nebo s životní situací? Pokud jste si odpověděli ano, nabízím vám osobní koučink.

Během setkání vám nebudu radit, ani určovat, jak máte žít a co dělat. Budu vaším průvodcem a podporovatel na cestě ke změnám. Vy nejlépe víte, co je pro Vás OK a co ne, čeho chcete dosáhnout, kdy se cítíte šťastný, jaké máte přání, touhy atd. Odpovědi na své problémy, máte v sobě. Já vám pomohu tyto odpovědi najít a aplikovat je do praxe, udělat z nich opakováním přirozenou součást Vašeho života.

Ve své koučovací praxi využívám “Na osobu zaměřený přístup”, který vychází z humanistické psychologie (viz níže).

Jak bude setkání probíhat?

Na začátku setkání si promluvíme o vašem tématu či cílech, které jsou pro vás aktuální, co a proč chcete změnit, s čím pomoci. Následně probereme detailně vaši situaci. Budu vám pokládat otázky, které vám pomohou podívat se na realitu z více úhlů pohledu. Podíváme se na příležitosti, které vám může změna přinést, sami budete postupně nacházet řešení i tam, kde jste předtím žádná neviděli. Nakonec si stanovíte plán, který vám pomůže uskutečňovat definované změny. Během koučování se začnete rychle učit, řešit své potíže a zároveň poznáte techniky, díky kterým můžete časem koučovat sami sebe.

První schůzku poskytuji zdarma, abyste se mohli rozhodnout, zda vám koučink sedí a může vám přinesl to, co očekáváte. Není podstatné, v jakém oboru pracujete, jakou máte pozici nebo zkušenosti. Rozhodující je vaše otevřenost a chuť učit se a dělat změny.

Co díky koučování získáte?

  • nastavíte si své cíle
  • uvědomíte si své priority
  • prohloubíte si své sebepoznání – poznáte své potřeby, schopnosti a silné stránky
  • získáte motivaci dělat změny a rozhodnutí v nečekaných životních situacích
  • snáze se vyrovnáte s náhlými životními změnami

Co znamená “Na osobu zaměřený přístup v koučování”?

Tento přístup je charakterizován vysokou měrou nedirektivnosti a nemanipulovatelnosti, respektem ke klientovi a k jeho potřebám. Pomocí specifických komunikačních postupů vede k tomu, že si klienti sami postupně odhalují a uvědomují své osobní i pracovní cíle a potřeby, a hledají cesty k jejich řešení. Jeho zakladatelem je významný americký psychoterapeut Carl R. Rogers.

Přihlásit se

První setkání je zdarma.
Formulář