Hodnoty

Věříme, že OTEVŘENOST vytváří důvěru mezi námi a účastníky programů. Vzájemným RESPEKTem budujeme atmosféru uznání a POPORUJEME v dosahování cílů.