Expedice

V programech typu EXPEDICE zažijete reálné výzvy a situace, se kterými si budete muset v týmu poradit.  Expedice zahrnují například turistiku, táboření v přírodě, jízda na vodě apod.  Během expedic mohou nastat situace, ve kterých budete řešit nové výzvy, a tedy rozvíjet spolupráci, vzájemnou komunikaci v týmu apod. Součástí programů je prováděná reflexe, která vám pomůže pochopit přínos programu v osobnostním rozvoji. Díky novým zkušenostem pak můžete stavět svoji budoucnost.

Co je cílem expedic?

Během několikadenní expedice získáte nezapomenutelný zážitek, intenzivní kontakt s přírodou, čas pro seberozvoj a prostor pro získání dovedností potřebných pro pohodový pobyt a pohyb v přírodě.

Na expedici se naučíte:

  • pracovat s mapou a buzolou, orientovat s v přírodě
  • plánovat túru, vybrat si vhodné tábořiště
  • rozdělávat oheň, vařit s omezenými potravinami
  • plánovat předcházení rizikům a poskytovat první pomoc
  • vybrat si vhodné vybavení a vhodně si ho sbalit
  • adekvátně chránit přírodu a zanechávat na ní co nejmenší dopad

Pro koho jsou expedice určeny?

Na expedici se potkáte s věkově podobnými účastníky. Většinou expedice pořádáme pro žáky 2. stupně základních škola a středoškolské studenty.

Co můžete na expedicích očekávat?

Mimo to, že získáte nové dovednosti pro pobyt v přírodě. Potkáte se s dalšími účastníky, se kterými budete rozvíjet své měkké dovednosti – efektivní komunikaci, spolupráci ve skupině, hledání efektivních řešení apod. Mimo to budete mít čas k sebereflexi.

Kde se mohou expedice uskutečnit?

Většina expedice se pořádá v západní části Krušných hor a Slavkovském lese.

V současnosti chystáme:

Slavkovský puťák:https://www.eduaventura.cz/event/slavkovsky-putak/