27 Aug

Les všemi smysly

Zveme vás na prožitkovou cestu lesem, kde budete záměrně vnímat barvy, čichat vůně dřeva a rostlin, ochutnávat lesní plody, vnímat les hmatem či bosou chůzí…