Jsme připraveni Vám nabídnout pomoc v oblasti vzdělávání – od analýzy vzdělávacích potřeb, nastavení cílů programu až po vyhodnocení.

Zdeněk Hendrych
Zdeněk Hendrych Lektor a průvodce osobnostním rozvojem zhendrych@gmail.com

Jako lektor a průvodce osobnostním rozvojem rád vytvářím prostor bohatý na podněty, které vedou účastníky k objevování jejich silných stránek, životních hodnot, postojů a osvojení si nových dovedností, které pak mohou přenášet do pracovního a osobního života.

Vystudoval jsem Zkušenostně reflektivní učení v rámci Akademického centra osobnostního rozvoje Masarykovy univerzity v Brně. Dále jsem absolvoval certifikovaný výcvik Metody zážitkové pedagogiky a v současnosti jsem frekventantem pětiletého sebezkušenostního výcviku zaměřeného na vedení skupin osobnostního rozvoje.

Při práci využívám poznatky z pozitivní psychologie a metody zkušenostně reflektivního učení, které jsou založeny na sebezkušenosti a prožívání “ tady a teď ”.

Baví mě tvořit a objevovat nové obzory. Seberozvoj vnímám jako proces, který nikdy nekončí.

Ve svém pracovním i osobním životě dělám věci naplno a s péčí. Energii dobíjím hraním na ukulele nebo v přírodě.