Adaptační kurzy

Adaptační a motivační kurzy vnímáme jako jedinečnou a nepostradatelnou příležitost, jak hravou a zábavnou formou napomoci ke stmelení skupiny jednotlivců a k posílení celého kolektivu. Příchod jedince do nového kolektivu, vstup do nové školy (či nové třídy) je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších kroků v dosavadním životě mladého člověka.

Co je cílem adaptačních kurzů?

 • Seznámení se skupiny spolužáků mezi sebou i se svým třídním učitelem
 • Vytvoření pozitivních sociálních vazeb a nalezení místa ve skupině pro každého žáka
 • Nastartování či zlepšení komunikace a spolupráce ve třídním kolektivu
 • Rozvoj skupinové dynamiky v nově vznikajícím kolektivu s důrazem na fungování ve formálním prostředí školy
 • Nastavení třídních pravidel

Pro koho jsou adaptační kurzy?

 • žáci 6. tříd základních škol (2. stupeň)
 • Studenti 1. ročníků středních škol
 • Studenti 4, 6, a 8 letých gymnázií
 • Studenti 1. ročníků vyšších odborných škol
 • …a další třídní kolektivy

Co můžete na adaptačním kurzu očekávat?

 • Seznamovací a icebreaker hry
 • Strategické a komunikační hry
 • Týmové hry na rozvoj spolupráce
 • Výtvarné, dramatické a relaxační aktivity
 • Pohybové a sportovní aktivity
 • Další zábavné hry určené pro pobavení
 • Reflexe

Reflexi vnímáme jako jeden z nejdůležitějších prvků na našich adaptačních kurzech. V průběhu adaptačních kurzů se cíleně věnujeme reflexi hned několikrát. V této části programu se lektoři zaměřují na rozebírání již proběhlých činností. Důraz je kladen na to, aby účastníci kurzu dokázali využít nově získané poznatky z právě proběhlých aktivit ve svém životě. Žáci si tak osvojují nové možnosti jednání a celý proces adaptace se tak prohlubuje.

Kde se mohou adaptační kurzy uskutečnit?

 • Středisko i termín konání adaptačního kurzu je vždy vybíráno s ohledem na volné kapacity střediska, vhodnost střediska a jeho okolí pro realizaci kurzu a vzdálenosti od školy
 • Na přání můžeme adaptační kurz realizovat i ve vámi ověřeném či vytipovaném středisku