Poslání

Posláním EduAventura je prostřednictvím programů osobnostního rozvoje umožnit lidem objevovat jejich silné stránky a rozvíjet dovednosti potřebné pro plnohodnotný život.