Mezinárodní projekty

EduAventura nabízí účast na mezinárodních projektech pro mladé lidi ve věku od 13 do 30 let. Projekty Výměny mládeže a Evropský sbor solidarity realizujeme ve spolupráci s našimi zahraničními partnery. Financování je zajištěno evropským programem Erasmus+ a Evropským sborem solidarity. Díky tomu je účast finančně dostupná všem mladým lidem.

Co je cílem mezinárodních projektů?

Výměny mládeže:

V rámci projektů výměn mládeže mohou mladí lidé ve věku 13 až 30 z různých zemí pracovat na tématu, které je zajímá, a zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit. Osobnostní rozvoj účastníků je klíčovým cílem v projektech výměn mládeže.

Evropský sbor solidarity:

Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem získat cenné zkušenosti v rámci dobrovolnického výjezdu, zapojením se do pracovní stáže či získáním pracovních zkušeností v zahraničí. V rámci programu jsou podporovány dobrovolnické projekty a partnerství, stáže a pracovní místa a solidární projekty.

Pro koho jsou mezinárodní projekty určeny?

Projekty jsou určeny pro jednotlivce i skupiny mládeže ve věku 14 až 30 let.

Co můžete od projektů očekávat?

Výměny mládeže

Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.

Dobrovolnické projekty

Projekty dobrovolnictví poskytují mladým lidem možnosti reagovat na důležité společenské potřeby, přispívat k posílení místní komunity a zároveň potenciálním dobrovolníkům umožnit nabýt užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj, a tím zvýšit jejich úspěšnost na trhu práce. Projekty dobrovolnictví mohou kombinovat jednu nebo více z následujících hlavních aktivit:

Individuální dobrovolnictví:

Dobrovolné neplacené solidární aktivity na plný úvazek (30–36 hodin týdně) po dobu 2 až 12 měsíců. V některých případech mohou být zavedeny dobrovolnické aktivity od 2 týdnů do 2 měsíců pro mladé lidi s omezenými příležitostmi. Tento typ solidární aktivity umožní mladým lidem, aby se zapojili do každodenní práce organizace. Aktivity se mohou uskutečnit buď v zemi původu dobrovolníka (in-country) či v zahraničí (cross-border).

Kde se mohou projekty uskutečnit?

Projekty probíhají především v zemi organizátora konkrétního projektu. Většinou se jedná o země  Evropské unie. Financování projektů je zajištěno z fondů EU. Účastníci tedy neplatí žádný nebo jen malý poplatek za participaci v projektu.

Napište nám na info@eduaventura.cz. Rádi vám poradíme, jak se do mezinárodních akcí zapojit.