Osobnostní rozvoj pro vás bude dobrodružstvím!

EduAventura je projekt, který vytváří prostřednictvím přístupů zkušenostně reflektivního učení příležitosti a prostor k osobnostnímu růstu lidí. V naší práci využíváme programové aktivity a prvky, jako například hry, simulace či workshopy, skrze které tvoříme prostředí nabízející příležitosti k učení, sebepoznávání, budování sebedůvěry a rozvoji sociálních dovedností.

Více

V oblasti vzdělávání nabízíme

školení
Školení a kurzy

Rádi předáváme to, co umíme a čemu rozumíme. Okruh našich znalostí a dovedností, které jsme schopni předávat, zahrnuje lektorské kompetence, základy práce se skupinou a v...

Sebezkušenostní a růstové skupiny
Sebezkušenostní a růstové skupiny

Naše sebezkušenostní a růstové skupiny jsou založeny na interakci mezi účastníky ve skupině a procesech, které v ní běží. Cílem sebezkušenostních...

Kurzy a školení
Vzdělávací workshopy

Naše workshopy jsou taktéž zaměřeny na osobnostní rozvoj účastníků. Cílem workshopů je mapování motivace, kompetencí, hodnot nebo osobních cílů formou sebereflexe. Výstupem jsou...

Lektoři

Zdeněk Hendrych
Zdeněk Hendrych Lektor a průvodce osobnostním rozvojem

Jako lektor a průvodce osobnostním rozvojem rád vytvářím prostor bohatý na podněty, které vedou účastníky k objevování jejich silných stránek, životních hodnot, postojů a osvojení si nových dovedností, které pak mohou přenášet do pracovního a osobního života.

Vystudoval jsem Zkušenostně reflektivní učení v rámci Akademického centra osobnostního rozvoje Masarykovy univerzity v Brně. Dále jsem absolvoval certifikovaný výcvik Metody zážitkové pedagogiky a v současnosti jsem frekventantem pětiletého sebezkušenostního výcviku zaměřeného na vedení skupin osobnostního rozvoje.

Při práci využívám poznatky z pozitivní psychologie a metody zkušenostně reflektivního učení, které jsou založeny na sebezkušenosti a prožívání “ tady a teď ”.

Baví mě tvořit a objevovat nové obzory. Seberozvoj vnímám jako proces, který nikdy nekončí.

Ve svém pracovním i osobním životě dělám věci naplno a s péčí. Energii dobíjím hraním na ukulele nebo v přírodě.

More member:

Kontaktujte nás

Jsme připraveni Vám nabídnout pomoc v oblasti vzdělávání. Programy přizpůsobíme vašim specifickým požadavkům - od nastavení cílů programu až po jeho vyhodnocení.

+420 724 923 573 info@eduaventura.cz Praha, česká republika