Růstové skupiny

Proaktivní

Chcete, aby se vaše dítě umělo vhodnou formou prosadit? Chcete vychovávat samostatného a odpovědného jedince mimo prostředí rodiny? Růstové skupiny jsou primárně určeny pro děti, které jsou z nejrůznějších důvodů nepříliš úspěšné ve vrstevnických skupinách, zápasí s nedostatkem sebevědomí, s porozuměním různých sociálních situací nebo se prostě chtějí lépe poznat a více si porozumět.

Co je cílem růstových skupin?

Před vstupem do růstové skupiny probíhá pohovor lektor – žák – rodič, na kterém si společně dohodneme individuální cíl, kterého se během růstových skupin snažíme dosáhnout. Rodiče a žáky chápeme jako partnery při nastavování specifických cílů.

Primárním cílem růstových skupin je seberozvoj mladého člověka. Jedná se o dovednosti pro 21. století a to především:

 • naučit se prosazovat své postoje bez vyvolání konfliktu
 • zvládání náročných situací ve školním prostředí i mimo něj
 • reagovat přiměřeným způsobem
 • být odolným vůči nežádoucím jevům (drogy, kriminalita, šikana apod.)

Program je uzpůsoben potřebám členů skupiny a práce vychází z aktuálního stavu rizikového chování dětí a reflektuje použitelnost a praktické využití získaných informací a dovedností v každodenním životě.

Pro koho jsou růstové skupiny určeny?

Růstové skupiny jsou primárně určeny pro děti 2. stupně základních škola a studenty škol středních. Skupiny pořádáme pro zájemce, kteří se chtějí naučit být sebevědomější, uspět ve vrstevnických skupinách, naučit se zvládat různé sociální situace nebo se prostě lépe poznat a více si porozumět.

Co můžete během růstových skupin očekávat?

V růstových skupinách jsou realizovány aktivity, které poskytují příležitosti pracovat na osobním růstu, porozumět sobě i druhým, uvědomit si vlastní osobnostní kvality, potřeby, schopnosti i limity. Učení probíhá ve skupině vrstevníků.

Témata růstových skupin mohou být:

 • verbální a neverbální komunikace
 • role v životě
 • přátelské a rodinné vztahy
 • vztah k sobě a okolí
 • spiritualita
 • kdo jsem a kam kráčím
 • důvěra
 • spolupráce
 • silné stránky osobnosti
 • apod.

Kde se růstové skupiny pořádají?

Pro školní rok 2022/23 budeme pořádat růstové skupiny 1. týdně v Sokolově a Karlových Varech. Podrobné informace chystáme.