Růstové skupiny

Proaktivní

Růstové skupiny vás provedou aktivitami, které poskytují příležitosti pracovat na osobním růstu, porozumět sobě i druhým, uvědomit si vlastní osobnostní kvality, potřeby, schopnosti i limity.

Témata růstových skupin jsou:

  • verbální a neverbální komunikace
  • role v životě
  • přátelské a rodinné vztahy
  • vztah k sobě a okolí
  • spiritualita
  • kdo jsem a kam kráčím
  • důvěra
  • spolupráce
  • silné stránky osobnosti
  • apod.

Připravované akce:

Cesta hodnot: https://www.eduaventura.cz/event/cesta-hodnot/

Les všemi smysly: https://www.eduaventura.cz/event/les-vsemi-smysly/