2022-07-18 - 2022-07-22
Slavkovský les

Details

 • Start: 2022-07-18
 • End: 2022-07-22
 • Cost: Do 31. května 3500 Kč. Od 1. června 4000 Kč.
 • Event Category Děti

Organizer

 • Phone 724923573
 • Email info@eduavnetura.cz

Zveme vaše děti na putování tábor Slavkovským lesem, zveme je na Slavkovský puťák. Putovní tábor dětem poskytne nezapomenutelný zážitek za hranicemi komfortní zóny – naučí se překonávat fyzickou námahu, být soběstačný v přírodě a spolupracovat v týmu. Skupinu bude tvořit minimálně 8 a maximálně 12 účastníků ve věku 11 až 15 let. Děti se na putování připraví v první fázi, v níž získají potřebné tábornické dovednosti. Mezi ně se řadí například  poskytování první pomoci v přírodě, orientace v terénu, vaření atd. Poté budou 3 dny společně putovat Slavkovským lesem.

Kdy a kde?

Putovní tábor se uskuteční v termínu 18. – 22. 7. 2022. První část tábora, která je částí přípravnou, bude probíhat v Karlových Varech – Doubí. Druhá část, putovní, se uskuteční ve Slavkovském lese. Celková trasa je dlouhá přibližně 25 km, je rozdělena do 3 dnů a její charakter je nenáročný, aby byl zvládnutelný pro každého. Místa k nocování budou zajištěna na pozemcích se souhlasem majitele, nebo na místech k tomu určených. Během tábora získají děti dovednosti pro putování v přírodě, které se jim jistě budou hodit. 

Pro koho?

Pokud je vašim dětem 11 až 15 let, tak je neváhejte přihlásit, ať jedou na tábor s námi. Ve skupině bude maximálně 12 dětí.

Jak bude putovní tábor probíhat?

 1. denseznámení se, ochrana přírody, spaní v přírodě, tábornické vybavení: na začátku tábora se děti vzájemně seznámí a proběhne úvod do jeho průběhu. Následně odejdeme do lesa, kde se začneme věnovat nácviku dovedností. Ukážeme si, jak se správně chovat v přírodě, jak si zabalit batoh, jak si najít vhodné místo pro přespání, jak si postavit přístřešek. Na konci dne proběhne zhodnocení a reflexe programu dne.
 2. den – orientace v přírodě, plánování túry, vaření, první pomoc a řešení krizových situací: druhý den se naučíme pracovat s mapou buzolou a zároveň se naučíme, jak si správně naplánovat vlastní túru. Dále se naučíme, jak si vhodně vybrat stravu na putování přírodou a jak si ji uvařit. V neposlední řadě se naučíme poskytovat první pomoc, ale především se naučíme, jak předcházet krizovým situacím. Na konci dne proběhne zhodnocení a reflexe programu dne.
 3. den – kontrola vybavení, shrnutí příprav a kontola trasy, odjezd/odchod na expedici: třetí den ráno proběhne finální příprava před odchodem na putování. Zkontrolujeme si veškeré vybavení, osobní a skupinové, v mapě si projdeme celou trasu putování. Odpoledne pak vyrazíme do prvního nocoviště.
 4. den – putování na expedici, praktikování tábornických dovedností: během putování praktikujeme získané dovednosti z předchozích dnů (vaření, orientace, táboření apod.). Skupina pak získává autonomii a dovede být soběstačný bez pomoci instruktorů.
 5. den – závěr putování , zhodnocení expedice a reflexe: v poslední den si ráno společně naposledy uvaříme snídani a celý tábor zakončíme zhodnocením toho, co jste se naučili a k čemu vám to vše může být užitečné.

Jaká je cena putovního tábora?

Cena za nezapomenutelný zážitek je do 31. května 3500 Kč. Od 1.června 4000 Kč. V ceně jsou zahrnuty podklady k přípravě putovního tábora, odborný dozor, strava (oběd a 2x svačina každý den, pití během celého dne) a případné poplatky spojené s táborem. V ceně tábora není doprava na místo srazu, zvláštní potravinová dieta, úrazové připojištění.

Jak se děti připraví na putování?

Za přípravu budou odpovědní instruktoři, kteří děti naučí vše potřebné. Příprava bude probíhat v Karlových Varech – Doubí (Lesní škola Skulina) v prvních dvou dnech akce. Díky této přípravě budou děti dokonale připravený na naše společné putování. 

Příprava a výcvik před samotným putováním zahrnuje tyto oblasti:

 • orientaci v terénu
 • výběr a příprava stravy 
 • výběr tábořiště
 • vybavení
 • první pomoc a jednání v krizových situacích
 • fyzickou přípravu
 • způsoby zaznamenávání a další práce s účelem expedice

Jak bude probíhat stravování?

Stravování je zahrnuto v ceně tábora. V přípravné fázi si děti vyzkouší vařit na různých typech vařičů a zároveň si naplánují ve skupině jídelníček na samotné putování.

Jaké vybavení je potřeba?

Před putovním táborem dostanou přihlášené děti (zákonný zástupce) seznam věcí, které by si měly obstarat a mít s sebou.  Vybavení do skupiny (věci na vaření, mapa, buzola, apod.) bude zajištěno. 

Jak se přihlásit?

Do 30. června 2022 zašlete vyplněný formulář. Po obdržení formuláře Vám zašleme bližší informace o akci, závaznou přihlášku a údaje k platbě. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište na email: info@eduaventura.

Jako jsou storno podmínky?

Pokud vládní opatření COVID-19 nedovolí příměstský tábor uspořádat – vracíme 100 % zaplacené částky zpět.

Odhlášení: 

 • více než 14 dnů před termínem začátku tábora – vracíme 100 % zaplacené částky zpět. 
 • méně než 14 dnů před termínem začátku tábora – vracíme 50 % zaplacené částky zpět. 
 • méně než 7 dnů před termínem začátku tábora – nevracíme zaplacenou částku.

Hygienické informace

Budeme se řídit aktuálními nařízeními ministerstva zdravotnictví. Pokud to bude vyžadováno, budeme nosit ochranu dýchacích cest, pravidelně si dezinfikovat ruce i naše vybavení. Před nástupem na příměstský tábor nám odevzdáte vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti, případě jiné dle aktuální situace. O všem vás budeme pravidelně informovat

Součást expedice je i plnění DofE programu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je prestižní vzdělávací program pro všechny ve věku 13 až 24 let. Motivuje v osobním rozvoji, smysluplném trávení volného času a přináší klíčové dovednosti pro budoucí studium i kariéru. Jednou z podmínek úspěšného absolvování programu je účast na expedici. Proto přicházíme s nabídkou putovního tábora – expedice, díky které si může účastník splnit jednu z podmínek programu DofE. Podrobnější informace o programu DofE naleznete na stránkách

https://www.eduaventura.cz/course/dofe-program/
https://www.dofe.cz/