Naše akce

Lektoři

Více
Zdeněk Hendrych Lektor a průvodce osobnostním rozvojem

¿Jsem otec, pedagog, lektor, iniciátor, milovník přírody a turistiky.

V programech a akcích, které v rámci EduAventura realizuji, rád vytvářím prostor bohatý na podněty, které vedou účastníky k objevování jejich silných stránek, životních hodnot nebo osvojení si nových dovedností, které pak mohou přenášet do života.

Mojí srdcovou záležitostí jsou expedice/putovní tábory nebo akce typu tábornické dovednosti /dovednosti k přežití v přírodě. Věřím, že příroda nám nabízí neomezený prostor k učení se, jak o nás samých, druhých, tak i v praktických činnostech.

Mé profesní portfolio naleznete na LinkedIn.

Vzdělání:

  • Kompletní výcvik primární prevence (KVP IV) – sebezkušenostní výcvik dle C.Rogerse (2016 – do současnosti)
  • Výcvik koučů – Vysoká škola aplikované psychologie Terezín (2019)
  • Zkušenostně reflektivní učení – Akademické centrum osobnostního rozvoje MU v Brně (2015 – 16)
  • Lektorské dovednosti – Asociace neformálního vzdělávání (2015)
  • Výcvik: Metody zážitkové pedagogiky – Prázdninová škola Lipnice (2015)
  • Pedagog volného času – Vyšší odborná škola JABOK (2014)

Baví mě tvořit a objevovat nové obzory. Seberozvoj vnímám jako proces, který nikdy nekončí. Ve svém pracovním i osobním životě dělám věci naplno a s péčí. Energii dobíjím hraním na ukulele nebo v přírodě.

More member:

Zážitek je pro nás nástrojem k osobnímu růstu

Hodnoty

Věříme, že OTEVŘENOST vytváří důvěru mezi námi a účastníky programů. Vzájemným RESPEKTem budujeme atmosféru uznání a POPORUJEME v dosahování cílů.

Rozvoj potenciálu

Probouzíme v lidech dobrodružného ducha a skrze aktivity rozvíjíme jejich potenciál.

Sebezkušenostní a růstové skupiny
Poslání

Posláním EduAventura je prostřednictvím programů osobnostního rozvoje umožnit lidem objevovat jejich silné stránky a rozvíjet dovednosti potřebné pro plnohodnotný život.

Podporujeme