Sebezkušenostní a růstové skupiny
Poslání

Posláním EduAventura je prostřednictvím programů osobnostního rozvoje umožnit lidem objevovat jejich silné stránky a rozvíjet dovednosti potřebné pro plnohodnotný život.

Hodnoty

Věříme, že OTEVŘENOST vytváří důvěru mezi námi a účastníky programů. Vzájemným RESPEKTem budujeme atmosféru uznání a POPORUJEME v dosahování cílů.

Rozvoj potenciálu

Probouzíme v lidech dobrodružného ducha a skrze aktivity rozvíjíme jejich potenciál.

Kurzy a školení
Vzdělávací workshopy

Naše workshopy jsou taktéž zaměřeny na osobnostní rozvoj účastníků. Cílem workshopů je mapování motivace, kompetencí, hodnot nebo osobních cílů formou sebereflexe. Výstupem jsou pak informace,…

Sebezkušenostní a růstové skupiny
Sebezkušenostní a růstové skupiny

Naše sebezkušenostní a růstové skupiny jsou založeny na interakci mezi účastníky ve skupině a procesech, které v ní běží. Cílem sebezkušenostních seminářů je usnadnit účastníkům…

školení
Školení a kurzy

Rádi předáváme to, co umíme a čemu rozumíme. Okruh našich znalostí a dovedností, které jsme schopni předávat, zahrnuje lektorské kompetence, základy práce se skupinou a…