Vzdělávací workshopy

Naše workshopy jsou taktéž zaměřeny na osobnostní rozvoj účastníků. Cílem workshopů je mapování motivace, kompetencí, hodnot nebo osobních cílů formou sebereflexe. Výstupem jsou pak informace, které účastník může využít ve svém běžném či pracovním životě.

Témata workshopů jsou například:

  • já a můj čas – nakládání s časem
  • rovnováha mezi pracovním a osobním životem
  • plán osobního rozvoje a kariéry
  • plánování životní vize a životních cílů
  • rozvoj kompetencí
  • práce s hodnotovou orientací a postoji
  • a další témata