Sebezkušenostní a růstové skupiny

Naše sebezkušenostní a růstové skupiny jsou založeny na interakci mezi účastníky ve skupině a procesech, které v ní běží. Cílem sebezkušenostních seminářů je usnadnit účastníkům zlepšovat jejich komunikační dovednosti, poznávat vlastní hranice, možnosti a schopnosti a hlavně jim umožnit poznávat silné a slabé stránky.

Témata sebezkušenostních seminářů jsou:

  • verbální a neverbální komunikace
  • role v životě
  • přátelské a rodinné vztahy
  • vztah k sobě a okolí
  • spiritualita
  • kdo jsem a kam kráčím
  • důvěra
  • spolupráce
  • silné stránky osobnosti
  • a další témata