Lektor/ka primárně preventivních programů

Jedním z našich cílů je stát se v Karlovarském kraji organizací poskytující primární prevenci se specializací na osobnostní a sociální výchovu, prevenci rizikového chování žáků a studentů ve školách. Zaměřujeme se na oblast látkových i nelátkových závislostí, šikany a podporu zdravých vztahů ve třídních kolektivech. Abychom dosáhli našeho cíle, hledáme vhodné kandidáty na pozici Lektor/ka primárně preventivních programů.

Co vás čeká:

 • Lektorování látkové i nelátkové prevence a adaptačních a stmelovacích kurzů.
 • Příprava programů (komunikace se školou, definování cílů, návrh harmonogramu) a podílení se na tvorbě metodik.
 • Spolupráce především se školami v Karlovarském kraji.

Co očekáváme od lektora:

 • Spolehlivost a zodpovědnost.
 • Zájem a zkušenosti s prací se skupinami dětí.
 • Schopnost organizovat svůj čas a včas dodat potřebné podklady v požadované kvalitě.
 • Schopnost zvládat stres a pracovat i ve vypjatějších situacích.
 • Konstruktivní komunikaci a naslouchání druhým.
 • Schopnost improvizovat a flexibilně reagovat na aktuální situaci.
 • Chuť a ochotu investovat čas a energii do svého profesního a osobnostního rozvoje.
 • Schopnost pracovat samostatně i jako součást týmu.
 • V případě lektorování látkové prevence nekuřáka nebo odvyknutého kuřáka s vyjasněným vztahem k ostatním návykovým látkám.
 • Zájem o dlouhodobou spolupráci.

Výhodou bude, pokud budete mít:

 • Zkušenosti z oblasti primární prevence
 • Oborovou orientaci v humanitních vědách (absolvované či probíhající studium např. adiktologie, pedagogiky, psychologie, sociální práce…).

Co lektorům nabízíme:

 • Ohodnocení ve výši 175 – 200 Kč/h po zaučení, možnost růstu.
 • Dopolední termíny programů dle Vašich časových možností.
 • Možnost osobního a lektorského růstu.
 • Práci na DPP, ŽL.

Cítíte se být správným kandidátem? Pošlete nám životopis spolu s motivačním dopisem zaměřeným na Vaše zkušenosti a motivaci pro lektorskou činnost v naší organizaci.