Život v rovnováze – workshop

Práce a osobní život v rovnováze

Informace o kurzu

  • Začátek kurzu: 2019-03-26 18:00:00
  • Délka kurzu: 3:00
  • Kapacita kurzu: 6

Lektoři

  • Lektoři Zdeněk Hendrych
  • Informace a cena: Workshop probíhá ve dvou podvečerních setkání - termín bude brzy vypsán. Pro bližší informace o akci nás kontaktujte na info@eduaventura.cz. Tento kurz je zdarma.

Jak vypadá rovnováha mezi prací a osobním životem? Máte ji nebo ji chcete dosáhnout? Na workshopu Práce a osobní život v rovnováze získáte čas na reflexi vaší situace a naplánujete si změny, které vás dovedou k vyrovnanému životu podle vašich představ.

Proč přijít na workshop?

V první části workshopu si zážitkovou formou identifikujete své hodnoty a potřeby. Dále budete mít čas na reflexi vyváženosti mezi vaším pracovním a osobním životem. Ve druhé části workshopu si přetvoříte vaši vizí na konkrétní cíle, které vás dovedou k vyváženému životu.

Co vám účast na workshopu přinese?

Během workshopu si:

  • zreflektujete si a uvědomíte si stav v jednotlivých oblast života (vztahy, rodina, práce, volný čas atd.)
  • navrhnete si Vás ideální stav v oblastech, které budete chtít zlepšit
  • definujete si cíle, kterých budete chtít dosáhnout
  • naplánujete si jednotlivé kroky, které Vás povedou k získání životní rovnováhy

Jak bude workshop probíhat?

Celý workshop je rozdělen do dvou setkání. Každé setkání začíná v 18:00 a končí ve 21:00 (celkově tedy 2 x 3H = 6 hodin). Během workshopu se bude pracovat v malé skupince maximálně 6 účastníků. Výstupem je vámi vypracovaný pracovní sešit, ve kterém budete mít zaznamenány všechny vaše výstupy z workshopu, které vám pomohou v dosažení vašich snů a třeba i spokojeného života.

Přihlásit se

Tento kurz je zdarma Kč
Formulář