Růstová skupina

Růstová skupina

Informace o kurzu

 • Začátek kurzu: 2019-10-10 18:00:00
 • Délka kurzu: 3:00
 • Kapacita kurzu: 10

Lektoři

 • Lektoři Zdeněk Hendrych
 • Informace a cena: Cena za 11 setkání je 3.000 Kč

Růstová skupina je určena zájemcům, kteří chtějí začít aktivně pracovat na osobním růstu, porozumění sobě i druhým, uvědomění vlastních osobnostních kvalit, potřeb, schopností i limitů. 

Co je to růstová skupina?

Jedná se o skupinu, ve které prostřednictvím cílených aktivit dochází k osobnímu růstu a rozvoji každého člena skupiny. Předpokládá se aktivita všech členů skupiny, po několika úvodních sezeních se skupina stává tzv. uzavřenou, tj. není možné přijmout nového člena. Časem se členové dostávají i k odkrývání (ne)příjemných věcí, navzájem si vyjadřují své názory, pocity, zpětné vazby, které nemusí vždy být pozitivní (a je dobře, když nejsou). Největší důraz je kladen na bezpečné prostředí a mlčenlivost – tzn. aby se účastníci cítili ve skupině jistě a bezpečně a mohli si dovolit vyjadřovat to, co v běžném životě není možné. Dá se říci, že zde platí pravidlo – čím více dám (tzn. dám ze sebe, čím více se otevřu, čím jsem upřímnější), tím více dostanu (názorů, zpětných vazeb, podpory,..).

Cílem růstové skupiny je:

 • Zvyšování schopnosti vnímat své vlastní pocity, myšlenky, nápady, obavy a potřeby.
 • Zvýšení zodpovědnosti za vlastní chování a jednání
 • Odbourávání nežádoucího chování
 • Schopnost přiměřeného vyjadřování pocitů
 • Uvědomění si vlastní motivace
 • Vědomé akceptování sebe sama a druhých
 • Rozvíjení schopnosti být otevřený

Jak bude růstová skupina probíhat?

Východiskem pro skupinová setkání je interakční program, ve kterém se účastníci dostávají do situací, ze kterých prostřednictvím diskuzí, zpětných vazeb a reflexí získávají nové zkušenosti, které mohou přenášet do běžného života.

Skupinová setkání budou probíhat každý čtvrtek od 18:00 do 21:00. Místo konání bude upřesněno. První setkání se uskuteční v první polovině října 2019, poslední v průběhu prosince 2019.

Program zahrnuje 11 setkání (s ohledem na cíle a potřeby skupiny) o délce cca 3 hodin. Maximální počet účastníků je 10.

Celková cena programu pro jednoho účastníka je 3.000 Kč. Je možné dohodnout uhrazení částky ve vícero splátkách.

Pro další informace nám neváhejte napsat na info@eduaventura.cz

Přihlásit se

Cena za 11 skupinových setkání je 3.000 Kč
Formulář