Jaké jsou vaše životní hodnoty?

Hodnoty jsou ty životní postoje, které vypovídají o tom, čeho si v životě nejvíce ceníme, vážíme, co považujeme v životě za nejpodstatnější, a které nás nejsilněji motivují v dosahování našich cílů. (Synonymem pro hodnoty by mohly být životní priority).

Přitom každý člověk si nejvíce cení něčeho jiného: mluvíme o tom, že každý má odlišnou hodnotovu hierarchii. Někdo si nejvíce cení úspěchu, pro jiného je úspěch cosi naprosto bezcenného, jelikož na prvním místě touží po poznání. Někdo si nejvíce cení příjemných prožitků a okamžiků krásy, avšak opovrhuje snahou mít moc nad druhými, která je pro jiného (politicky zaměřeného) člověka zase naopak klíčová. Každý má v sobě jinak srovnané hodnoty.

V praxi naše hodnoty neustále přehodnocujeme a měníme jejich pořadí. V první polovině života můžeme například považovat za nejvyšší hodnotu úspěch, v druhé naopak užitečnost druhým.

Jak jste na tom vy, znáte svůj žebříček aktuálních hodnot?

Pokud si nedokážete odpovědět na výše zmíněnou otázku, můžete využít pracovní listy “Hodnoty”, díky kterému si během hodiny sestavíte svůj aktuální žebříček hodnot. Popřípadě se můžete zúčastnit zážitkového workshopu, který vám dá příležitost podívat se do hloubky na vaše hodnoty a potřeby.

Tím, že budete znát vaše hodnoty a potřeby, dáte svému životu pevný základ, od kterého se budeme moci odrazit na cestě za kvalitnějším životem.