Aktivní naslouchání, cesta za kvalitnějšími vztahy.

Naslouchání aktivní

Aktivní naslouchání je způsob, při kterém nejen registrujeme, co druhý říká, ale současně jej povzbuzujeme ke sdělování informací, volnému vyjadřování myšlenek, představ, názorů a postojů neverbálními i verbálními prostředky. Prostřednictvím aktivního naslouchání dokážete lépe reagovat na vaše okolí, být pozorní a empatičtí k druhým a díky tomu se zlepší kvalita vašich vztahů.

Obvykle na sebe lidé v průběhu komunikace reagují 5 základními způsoby:

 • Hodnotící reakce – “To je báječné!” “To je hloupost!” apod.
 • Interpretující reakce – “Chcete mne oblafnout, ale to se vám nepodaří.”
 • Podporující reakce – “Neboj se zvládneš to.” “Nic nebývá tak špatné, jak na první pohled vypadá.”
 • Zjišťující reakce – “Proč si myslíš, že tě nikdo nepodpoří?”
 • Reakce porozumění – “Taktéž tobě se zdá, že tě ostatní přehlížejí a to tě uráží ?”

Hodnotící a interpretující reakce patří k nejčastěji používaným, nejsou však vždy efektivní. Hodnocení a interpretace komunikují určitou nadřazenost a mohou vyvolat defenzivní reakci.

V průběhu rozvíjení dialogu bychom tedy měli uplatňovat následující zásady:

 1. Nehodnotíme – Snažíme se akceptovat všechno, co slyšíme, bez zbytečných komentářů a intervencí.
 2. Parafrázujeme obsah – Ověřujeme si, jestli partnerovi dobře rozumíme. “Říkáš, že ……..”
 3. Reflektujeme možné důsledky – Jdeme za zjevným obsahem sdělení a naznačujeme, že chápeme možné důsledky rozebírané situace/problému pro partnera – například “Mohlo by to znamenat, že ……..?”
 4. Reflektujeme pocity – Používáme empatii, dáváme najevo, že se  umíme vžít do situace partnera – například “To mohlo být celkem příjemné”, “Zdá se mi, že vás něco trápí ……” apod.
 5. Vyvolávám další sdělení – Pokud nemáme dostatek informací k využití akceptace, empatie a porozumění – například – “Pomozte mi pochopit ……”, “To zní zajímavě, zkuste mi o tom říci něco víc ….”.
 6. Odpovídající neverbální projevy – Otevřený tělesný postoj, oční kontakt, přikyvování apod.

Podaří-li se vám dodržovat výše uvedené zásady, zvyšujete tak významně pravděpodobnost, že vaše komunikace bude funkční a efektivní.