Jak kvalitní máte mezilidské vztahy? – dotazník

Vztahy

Mezilidské vztahy jsou významným zdrojem štěstí a spokojenosti a naše osobní štěstí působí příznivě na vztahy s druhými lidmi. Je nasnadě, že s druhými lidmi nás nepojí pouze idylické vztahy, mnohokrát jsme svědky nedorozumění, konfliktu či narušení vztahu.

Jak tedy posoudit kvalitu svých sociálních vztahů? Jednou možností je využít následující orientační dotazník kvality mezilidských vztahů (Diener, Biswas-Diener, 2008)

Ke každému z následujících tvrzení napište “ano”, nebo “ne”, podle toho, zda vás spíš vystihují, nebo nikoliv:

  1. Druhé lidi často chválím a vyslovuji vůči nim pozitivně laděné poznámky.
  2. Mám někoho, komu mohu povědět o svých nejniternějších myšlenkách a pocitech.
  3. Málokdy nebo nikdy se cítím opuštěný/á, osamocený/á.
  4. Ve vyjadřování kritických poznámek vůči druhým jsem obezřetný/á.
  5. Se svými spolupracovníky/spolužáky vycházím dobře.
  6. Když jsem s přáteli, mohu být , kým jsem, cítím se uvolněný/á
  7. Většinou své rodině a přátelům důvěřuji.
  8. Existují lidé, které mám moc rád/a a pečuji o ně.
  9. Existují lidé, kterým v případě nouze mohou zavolat i o půlnoci.
  10. Když jsem mezi lidmi, tak se většinou dobře bavím.

Za každé “ano” si započítejte bod a spočítejte si skóre.

Naším cílem na cestě k větší spokojenosti a štěstí v oblasti mezilidských vztahů by mělo být nejlépe dosažení celkového skóre 10, nebo alespoň 8. Ne vždy tomu naše aktuální životní okolnosti přejí.

Výše uvedené otázky však v každém případě mohou posloužit jako inspirace pro zamyšlení nad tím, nakolik jsme zapojeni do mezilidských vztahů, jak moc o ně pečujeme, či zda a jak vyjadřujeme svůj zájem a vřelost těm, které máme rádi.

Zdroj: Social Relationships Score, Diener, Biswas-Diener, 2008,s. 65; Průvodce pozitivní psychologií, Alena Slezáčková, 2012,s.149.