Imaginativní rozhodování

Imaginace

Imaginativní rozhodován je další technikou, která vám může pomoci v každodenním životě. Může se stát, že cesta k tomu, co chcete, má několik variant. Jak si vybrat tu pravou? Nemusíte být nerozhodní, někdy je skutečně těžké to rozumem posoudit. Když si nebudete vědět rady, můžete vyzkoušet rozhodnout se ve fantazii.

  1. Sedněte si, vezměte si papír a tužku a zvažujte všechny varianty, jak by bylo mono daného cíle dosáhnout. Výsledky svého přemýšlení si v bodech zapište. Vyberte ty varianty, které jsou pro vás přijatelné asi stejně a nevíte, pro kterou se rozhodnout.
  2. Relaxujte.
  3. V relaxaci pak probírejte jednu variantu za druhou. Prožívejte ji ve fantazii tak, jako by se právě uskutečňovala. Vnímejte všechny pocity, jež při tom kterém způsobu prožíváte
  4. Pravý způsob řešení je ten, při němž jste se cítili dobře nebo nejlépe.