Deset kroků k úspěchu

Úspech

1. Budování pozitivní minulosti:

Zbavte se prožitých ran. (Znovu si je vybavte ….. Odpusťte ….. Více na ně nemyslete….)

Každý večer si vybavujte prožité události a každé ráno si dávejte předsevzetí. Zaveďte si “Diář úspěchů” – každý den zapište všechny své úspěchy.


2. Pozitivní samomluva:

Užívejte pouze pozitivní samomluvu (“Umím …”, “chci….”, “udělám…”)

Nepoužívejte “Neumím…”,”nikdy nebudu….” nebo “nepřinutili mě…”

Vynoří-li se vám v mysli negativní myšlenka, odstřelte ji. Kdykoliv vás někdo shodí, chce vás zdeptat atd. řekněte:

“BEZ OHLEDU NA TO CO MI ŘÍKÁŠ NEBO DĚLÁŠ, JAKO ČLOVĚK MÁM SVOU CENU”


3. Přiznejte si a potvrďte si své pozitivní vlastnosti:

Všechny je sepište. Požádejte ostatní, aby vám řekli, jaké jsou vaše pozitivní vlastnosti. Seznam si každý týden znovu projeďte.


4. Ujasněte si své vize a hodnoty:

Rozhodněte se, co je pro vás důležité. Uvědomte si , koho obdivujete a co na něm obdivujete; pak si vytvořte plán, jak dosáhnout toho, abyste se mu víc podobali.


5. Plánujete svou budoucnost:

Stanovte si cíle. Sepište si své cíle. Měly by být konkrétní a měřitelné.


6. Představte si svůj úspěch a utvrzujte se v něm:

Říkejte si věty, které vás utvrzují (afirmace). Zavřete oči a představujte si sami sebe jako vítěze. Dělejte to každé ráno po probuzení. v době oběda a před spaním


7. Jednejte a uskutečňujte to:

JEDNEJTE – UDĚLEJTE TO HNED!

Jednejte, jako byste svého cíle už dosáhli.

ŽÁDEJTE, ŽÁDEJTE A ZNOVU ŽÁDEJTE, co potřebujete, DOKUD TO NEDOSTANETE!


8. Reagujte na odezvu:

Vyhledávejte odezvu a vyžadujte odezvu. Jakmile ztratíte směr, vraťte se a vydejte se správným směrem. Mějte na paměti: Mýlit se je lidské. Je to v pořádku, ale člověk se musí ze svých omylů poučit.


9. Vytrvejte:

Nikdy se nevzdávejte svého snu. Vytrvejte ve vytrvalosti. Mějte na paměti, že neexistuje nic takového jako totální prohra. prohra je jenom další šancí, jak dosáhnout cíle.


10. Skliďte úspěch:

Když dosáhnete cíle, odměňte se.

Poděkujte všem ostatním lidem, kteří vám pomohli cíle dosáhnout.