Jak vám vnitřní dialog pomůže být úspěšným.

Můžeš to udělat. No tak, koncentruj se. To jsou jen některé z vět, které si občas každý řekne sám sobě. Mnoho z nás si každý den vede vnitřní dialog. Typ jazyka, který k tomu používáme, může buď zvýšit naši sebedůvěru a motivovat nás k úspěchu, nebo nás přivede k demotivaci a zklamání.

Psycholožka Karissa Thackerová říká, že když vedeme svůj vnitřní dialog (mluvíme si takzvaně sami se sebou), mnozí z nás si ani neuvědomujeme jazyk, který používáme a neuvědomujeme si ani dopad, který toto sdělení má. Vnitřní dialog má schopnost zvýšit sebedůvěru, regulovat emoce, zlepšit celkovou náladu a výkon, ale záleží na tom, jakým způsobem k sobě mluvíme.


Vnitřní dialog, který podporuje.

Existují tři typy vnitřního dialogu: pozitivní, neutrální a negativní. Neutrální typ jazyka je ten, který používáme například v obchodě s potravinami při výběru věcí, které jsme se rozhodli koupit. Negativní typ vnitřní řeči je například: “Jsem velmi rozzlobený a smutný. Ta závěrečná zpráva měla být vyhotovena před týdnem, ” Za tímto typem vět často následuje emoční reakce. Příliš mnoho negativních vnitřních dialogů může ovlivnit naši náladu, může snižovat naše sebevědomí a často nám brání v akci. Na druhou stranu, pozitivní vnitřní dialog, jako například “Můžu to udělat, já to dokážu”, je často motivující a vybízí nás k akci.


Zapisujte si svůj vlastní dialog.

Chcete-li zjistit, jaký druh vnitřního dialogu ve Vás převažuje? Zapisujte si ho. Budete si tak vědomi co se odehrává ve vaši mysli. Jeden z klientů psycholožky Dr. Thackerová si při zapisování vnitřního dialogu všiml, že ve své mysli často říkal: “To nebude fungovat.” Identifikoval tak negativní dialog a okamžitě se začal zabývat tím co mu pomáhá, než aby si vytvářel myšlenky, které mu bránily v jeho jednání.


Vyzvěte negativní dialog k boji.

Jakmile zjistíte, že se vám vytváří negativní myšlenky, které se znovu a znovu objevují ve vaší mysli, postavte se jim. Jako například klient Dr Thackerové, který si často říkal “To nebude fungovat”. Thackerová ho povzbudila, aby napadal své negativní myšlenky a ptal se sám sebe “Jak to můžu vědět, že to nebude fungovat?” A “Co kdyby to fungovalo?” Tímto způsobem změnil negativní dialog do pozitivních myšlenek zaměřených na úspěch.


Zaměřte se na akci.

Zaměřte se na to, co byste měli dělat, než na to, čemu byste se měli vyhnout. Spíše než říkat: “Nebuď tak rozrušený” řekněte, “To je v pořádku, zklidni se.” Použití vnitřního dialogu zaměřeného na akci Vám řekne, co musíte udělat a zabrání vám tomu, abyste prožívali nepříjemné pocity.


Obklopte se pozitivním okolím.

Být každý den obklopen podporujícími a pozitivními lidmi, může ovlivnit typ jazyka, který používáte ve vnitřním dialogu.


Na způsobu, jakým se oslovujete ve vnitřním dialogu velmi záleží.

Je dokázáno, že použití zájmena “ty” namísto “já” je ve vnitřním dialogu efektivnější. Ve studii publikované v Evropském žurnálu sociální psychologie, studenti, kteří si vedli vnitřní dialog pomocí zájmena “ty” vyřešili více problémů a byli odhodlanější na sobě dále pracovat než ti studenti, kteří používali zájmeno “Já”. Vědci se domnívají, že vedení vnitřního dialogu ve druhé osobě jednotného čísla “ty”, může vyvolat vzpomínky na podporu, které se nám dostávalo od rodičů a učitelů v dětství. Použití druhé osoby jednotného čísla “ty”, nám pomáhá získávat lepší pohled na situaci a být objektivní.

Zdroj: https://www.entrepreneur.com/article/252389