12 cvičení, která vás dovedou k úspěchu.

Kompas pro život

Sebeuvědomění – sebepoznání je jednou z nejdůležitější dovedností pro život. Určuje, do jaké míry si člověk uvědomuje své možnosti, schopnosti a rezervy, jak se hodnotí a do jaké míry věří ve svou schopnost obstát v životních situacích. S tím vším pak samozřejmě souvisí, zda se má člověk rád a váží si sám sebe.

Zde Vám nabízíme 12 cvičení, která Vám mohou pomoci ke zvýšení sebeuvědomění a sebepoznání:

 1. Tři důvody

Být sebeuvědomělý znamená znát motivy svého jednání a určit, zda jsou pro Vás rozumné.

Předtím, než příště uděláte nějaké rozhodnutí, zeptejte se sami sebe: “Proč?” Až si na tuto otázku odpovíte, zeptejte se opět “Proč?” A to samé udělejte i potřetí. Pokud si najdete tři dobré důvody k Vašemu rozhodnutí, budete mít jasněji, proč chcete udělat právě tu danou věc a zároveň získáte více jistoty ve svém rozhodnutí.

 1. Rozšiřte svou emocionální slovní zásobu

Zvyšte svou emocionální slovní zásobu jedním slovem každý den.

Filozof Wittgenstein řekl: “Limity mého jazyka znamenají hranice mého světa.”

Emoce vytvářejí silné fyzické a behaviorální odezvy, které se neomezují jen na pocity “jsem šťastný” nebo “jsem smutný”. Vyjadřování Vašich pocitů do slov má terapeutický účinek na váš mozek. Pokud nemůžete vyjádřit to, jak se cítíte, může to vyvolat stres a nejistotu. Zde je skvělý seznam emočních slov, které vám pomohou s pojmenováním Vašich emocí.

 1. Cvičte se v říkání “ne” sami sobě

Dejte si za cíl každý den říkat “ne” pěti různým pokušením.

Schopnost říci si “ne” a vzdát se tak krátkodobého potěšení před dlouhodobým ziskem je důležitá životní dovednost. Stejně jako sval se posiluje cvičením, čím víc říkáte “ne” malým každodenním výzvám, tím lépe můžete vydržet velké pokušení. Existuje spousta každodenních pokušení – sociální média, nezdravé jídlo, drby, Youtube. Zkuste si to.

 1. Přerušte hluboce zakořeněné reakce

Než budete jednat v situaci, která ve Vás vzbuzuje vztek nebo frustraci, zhluboka se několikrát nadechněte.

Osoba bez sebeuvědomění běží na autopilota a reaguje bezmyšlenkovitě. Sebeuvědomění vám umožňuje objektivně a racionálně hodnotit situace, aniž byste se řídili Vašimi předsudky a stereotypy. Než budete jednat v situaci, která ve Vás vzbuzuje vztek nebo frustraci, zhluboka se několikrát nadechněte. To vám dá čas na Vaši reakci či odpověď a případně můžete přehodnotit Vaše obvyklé jednání v těchto situacích.

 1. Buďte si vědomi Vašich nedostatků

Seberozvoj nastává v okamžiku, kdy poznáte vlastní chybu. Vytvořte návyk uznávat své chyby a přestaňte se na ně vymlouvat.

Nikdo není dokonalý. Uvědomte si své nedostatky. Často se stává, že jsme kritičtí vůči ostatním, aniž bychom věděli o našich vlastních nedostatcích. Uvědomění si vlastních nedostatků pomáhá zabraňovat pokryteckému chování.

 1. Sledujte svoji vnitřní diskusi

Oslavte své výhry, odpusťte si své ztráty.

V našich hlavách probíhá nepřetržitý myšlenkový tok a proud vnitřních diskuzí, které nejsou vždy užitečné. Trochu negativní vnitřní diskuze Vás může dostat do stresu a deprese. Věnujte pozornost tomu, jak reagujete na úspěchy a neúspěchy – považujete své úspěchy jako štěstí? Jste sebekritičtí se po svých neúspěších? Pozitivní a negativní zpětnovazební smyčky se vytvoří ve vaší mysli a jsou založeny na tom, jak reagujete na úspěchy či neúspěchy.

 1. Zlepšete si svoji řeč těle

Sledujte videa kvalifikovaných řečníků a osvojte si jejich způsoby, zlepšíte si tak svou vlastní neverbální komunikaci.

Sledovat se na videu může být nepříjemným zážitkem, ale povědomí o vašem těle, postoji zlepšuje vaši sebedůvěru. Hrbení se nebo pokleslý postoj zvyšuje tvorbu kortizolu v těle a to přináší pocity nízké sebeúcty, zatímco vzpřímený a jistý postoj stimuluje tvorbu testosteronu a zlepšuje Vás výkon. Používáním gest a pohyby rukou pomáháte formulaci Vašich myšlenek a ovlivňuje to, jak na Vás lidé reagují. Nahrajte si svoji řeč nebo prezentaci a zhodnoťte své postoje a gesta.

 1. Zahrajte si na “Ďáblova advokáta”

Zpracování náročných informací stimuluje nová neuronová spojení.

Zpochybňujte si vlastní názory a předpoklady. Vaše přesvědčení a názory nejsou vždy ty správné. Je zdravé “argumentovat sám sobě”. Uvidíte, jak si stojíte za vašimi názory a procvičíte při tom mozkové závity.

 1. Poznejte svůj osobnostní typ

Pochopení vašich “silných stránek” a “talentů” může být trefa do černého

Znalost vašeho typu osobnosti vám umožní posilovat Vaše silné stránky a naopak zvládat vaše slabiny. Pochopení vašich “silných stránek” a “talentů” může být trefa do černého (Silné stránky jsou dovednosti a znalosti, které lze získat, zatímco talenty jsou vrozené). Pochopte, zda inklinujete k introverzi či extroverzi; poznejte svůj MBTI typ osobnosti a udělejte si osobní SWOT analýzu (silné stránky, slabiny, příležitosti, hrozby).

 1. Provádějte pravidelnou sebereflexi

Stanovte si pravidelné cíle, převeďte si velké cíle do menších milníků. Zeptejte se na konci každého dne: “Co jsem dnes udělal dobře?” A “Jak se mohu zítra zlepšit?”

Veďte si deník a sledujte svůj pokrok. Jak byste hodnotil svou současnou úroveň sebevědomí z deseti? Přemýšlejte o tom, jak často říkáte lítostivé věci, opakujete špatné návyky, činíte nerozvážná rozhodnutí a máte nepřijatelné myšlenky.

 1. Žádejte o pravidelnou konstruktivní zpětnou vazbu

Žádejte o zpětnou vazbu lidí, které znáte, kteří Vám rozumí, koho respektujete. Oni Vám doopravdy řeknou, co potřebujete slyšet.

Všichni máme slabé stránky v našich myšlenkových vzorcích a chování. Požádáte-li o pravidelnou konstruktivní zpětnou vazbu, uvědomíte si nevhodné jednání, které můžete mít.

 1. Meditace

Meditace je základní praxe pro zlepšení sebeuvědomění a sebepoznání.

Meditace je základní praxe pro zlepšení sebeuvědomění a sebepoznání. Zaměření na dech je klíčový interní proces. Budete si vědom toho, jak se vaše mysl uklidňuje a jak se lépe koncentruje. Pro začátek začněte s deseti minutami. Najděte si klidné místo, kde můžete sedět, dýchejte nosem a vydechujte přes ústa. Vnímejte své výdechy a nádechy, nechte plynout svou mysl, a prožívejte stav uvolnění.

Zdroj: https://www.entrepreneur.com/article/254669